Prohlídka systému

Rezervační systém

Přístup pro klienty autoškoly s možností si rezervovat termíny výuky a výcviku

Administrace z pohledu autoškoly
 • autoškola vypíše termíny jízd, na které se mohou studenti přihlašovat.
 • součástí každého termínu jsou předměty, které lze ve stanoveném termínu absolvovat.
 • autoškola má možnost k jízdě již přiřadit rezervaci výběrem studenta nebo ji zrušit.
 • při zakládání nového termínu lze využít funkci „Více jízd“ pro generování vice jízd po sobě s volbou přestávky po každé x-té jízdě.
 • když je schéma jízd pro každý den stejné nebo existují opakující se vzory, tak lze definovat denní šablony. V kalendáři v záhlaví vedle názvu lze vybrat denní šablonu, která vygeneruje termíny podle šablony. Před odesláním lze termíny ještě ručne opravit.
 • u každého termínu je historie, kdo se kdy přihlásil a odhlásil.
 • nastavení kapacity daného výučování umožňuje studentům rezervovat termín až do plné kapacity.

Rezervace z pohledu studenta
 • student se do systému přihlásí svým e-mailem a heslem. K nahlédnutí má svou třídní knihu a platby.
 • v rezervaci vidí termíny s předměty, které jsou relevantní k jeho skupině řidičského oprávnění.
 • šedě jsou označené termíny, na které se již z časových důvodů přihlásit.
 • červěně jsou obsazene termíny.
 • modré jsou jeho rezervace.
 • zeleně volné.
 • aby se zabránilo, že se někdo registuje na poslední chvíli nebo rezervaci zruší pár minut před začátkem, lze v nastavení definovat jak dlouho předem lze s rezervací pracovat.
 • rezervované jízdy se promítají do třídní knihy jako naplánované hodiny.